Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 17 czerwca 2024
Imieniny: Albert, Laura, Adolf
pochmurno
21°C
Powróć do: O gminie

Położenie i historia

 Zdjęcie Gościno

Gmina Gościno położona jest w północnej części województwa  Zachodniopomorskiego, w południowo-wschodniej części powiatu kołobrzeskiego. Sąsiaduje  z kilkoma gminami, od północy z gminą Kołobrzeg i gminą Dygowo, od strony zachodniej z  gminą Siemyśl, z gminą Rymań od strony południowo-zachodniej, od strony południa z  Gminą Sławoborze, która położona jest w powiecie świdwińskim, z kolei od wschodu z
gminą miejsko-wiejską Karlino położoną w powiecie białogardzkim. Cała powierzchnia Gminy wynosi 11 600 ha. Największą powierzchnię zajmują grunty rolne, których powierzchnia w stosunku do całego obszaru Gminy wynosi 70%, z czego 62% to grunty  rolne, a pozostałe 18% stanowią lasy. 

Miejscowość Gościno – miasto o powierzchni 569,86 ha, położone w województwie  zachodniopomorskim, w północno-środkowej części Gminy Gościno i będące jej siedzibą.  Gościno położone jest w odległości 15 km od Kołobrzegu, który jest siedzibą władz  powiatu. Innymi miejscowościami w regionie są Świdwin oddalony od Gościna o 32 km,  Karlino - oddalone o 15 km, Koszalin położony 38 km od Gościna oraz Szczecin oddalony o
100 km.  Gmina Gościno znajduje się w przebiegu szlaku komunikacyjnego o znaczeniu  krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym i gminnym. Szlak komunikacyjny tworzą droga wojewódzka numer 112 (dawna krajowa nr 6), droga wojewódzka numer 162, kilkanaście dróg powiatowych oraz drogi gminne o mniejszym znaczeniu. Do końca 1998 roku Gmina Gościno leżała w województwie koszalińskim, jednak na  skutek reformy administracyjnej kraju, która weszła w życie 1 stycznia 1999, Gmina Gościno  weszła w struktury powiatu kołobrzeskiego i województwa zachodniopomorskiego. Miejscowość Gościno z dniem 1 stycznia 2011 roku na skutek nadania praw miejskich przestała być wsią.

 

Rys historyczny 

Gościno położone jest w powiecie kołobrzeskim na terenie Pomorza Zachodniego, we wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego. Historia Gościna sięga wczesnego średniowiecza. Najdawniejsze wzmianki o Gościnie pochodzą ze źródeł pisanych z XIII stulecia. Pierwszy chronologicznie dokument z wymienioną nazwą Gościna pochodzi z 1238 r. Papież Grzegorz IX potwierdza w nim, że zakon Joannitów jest w posiadaniu dóbr Gościno i Myślino.

Dzieje Gościna są nierozerwalnie związane z zakonem rycerskim Joannitów – kawalerów maltańskich. Wzmocnieniu nadrzędnej roli Gościna w okolicy sprzyjało także utworzenie parafii rzymsko-katolickiej w 1260 roku. W dniu 11 sierpnia 1290 roku ówczesny właściciel Gościna - Johann von Romel sprzedał miejscowość. Nabywcą był klasztor cysterski w Doberman w Meklemburgii. Schyłek XIII wieku zamyka słowiański etap w dziejach Gościna wprowadzając tzw. prawo niemieckie i stosunki feudalne na wsi. W pierwszej połowie XIV wieku Gościno sprzedano Kołobrzegowi, który był właścicielem wsi przez kilka stuleci. W XVI wieku pod wpływem reformacji, w związku z odgórnymi zarządzeniami, religię katolicką, zastąpiło wyznanie luterańskie ( ewangelickie). Księży – proboszczów zastąpili na parafii w Gościnie protestanccy pastorzy. Wojna 30 letnia (1618-1648) spowodowała ubytek ludności na Ziemi Kołobrzeskiej o ok.66 % . Ludność Gościna osiągnęła stan sprzed 30-letniej wojny dopiero w połowie XVIII wieku. W 1690 roku przez Gościno przejeżdżał elektor brandenburski Fryderyk III Hohenzollern. Zaplanował on w Gościnie krótki postój. Wywołało to zrozumiałe poruszenie wśród rajców kołobrzeskiego magistratu. Zarządzono natychmiastowe prace porządkowe we wsi, naprawę mostu na Goścince, oraz uporządkowanie drogi. Przy robotach zatrudnieni byli mieszkańcy Gościna. W 1611 roku wyburzono stary, stojący od XIII w. kościół gościński podejmując się budowy nowego. Został on poddany w poł XIX stulecia zasadniczej przebudowie. W okresie przypadającego na przełom XIX i XX stulecia szybkiego rozwoju Gościna, koniecznym stało się uruchomienie szkoły na miarę potrzeb i ambicji mieszkańców . Uwieńczeniem podjętych działań było otwarcie 14 listopada 1926 roku nowej placówki oświatowej . Wraz ze szkołą do użytku oddano salę sportową i plac sportowy. Na zajęcia lekcyjne uczęszczało w latach 30 – tych przeciętnie 300 uczniów, zatrudnionych było 6 pedagogów. Na terenie szkoły w 1938 roku obchodzono uroczyście 700- lecie Gościna. Z tej okazji otwarto we wsi bibliotekę z czytelnią i wypożyczalnią, pełniącą jednocześnie funkcję księgarni. Na początku XX stulecia Gościno stało się lokalnym węzłem drogowo- kolejowym. Przy dworcu funkcjonowała restauracja obsługująca podróżnych. Ruch samochodowy był do wybuchu II wojny światowej słabo rozwinięty. Istniały wprawdzie 2 warsztaty mechaniki i elektroniki pojazdowej, ale tylko nieliczni mieszkańcy mieli własne auta. Kolejka gościńska należała do liczących się pracodawców dając zatrudnienie 16 osobom. Jednym z największych zakładów, którego powstanie i lokalizacja miały ścisły związek z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej, była uruchomiona w roku 1902 mleczarnia. W Gościnie funkcjonowało szereg warsztatów rzemieślniczych: działała piekarnia , młyny, zakłady fryzjerskie. Usługi swoje świadczyli kominiarze, ślusarze, szewcy, zegarmistrz. Systematycznie rosła w omawianym okresie liczba mieszkańców. W 1844 r. w Gościnie zamieszkiwało 794 ludzi, w 1867 r.- 1311, a na krótko przed wybuchem II wojny światowej w 1937 r. - 2187 . Ze wzrostem zaludnienia postępowała rozbudowa miejscowości. W roku 1928 w Gościnie powstała spółdzielnia mieszkaniowa „Wspólny Dom”, której członkowie przystąpili do budowy standardowych domków jednorodzinnych w północno- zachodniej części wsi. Ważnym wydarzeniem w życiu Gościna stało się zaopatrzenie wsi w elektryczność, co nastąpiło w roku 1911. W okresie republiki weimarskiej (1919 – 1933) pojawili się w Gościnie pierwsi abonenci telefoniczni. Głównym środkiem masowego przekazu stawało się radio. Dostępna była prasa, chętnie czytywano ”Kolberger Zeitung” ( Gazeta Kołobrzeska), na łamach której publikowano informacje z Gościna. Drugim, po budynku szkoły, wyraźnym i malowniczym akcentem architektury Gościna przed II wojną światową był szpital. Powstał z inicjatywy Przewodniczącej miejscowego Czerwonego Krzyża pani von Braunschweig. W sumie ze służbą zdrowia wg spisu z 1937 roku w Gościnie związanych było co najmniej 19 osób. Obok dwóch wykwalifikowanych lekarzy w Gościnie pracował dentysta, aptekarz, i weterynarz. We wsi działały dwa młyny. Młyn wodny stoi nadal nad Gościnką, w południowo-wschodniej części miejscowości. Drugi znajdował się naprzeciwko budynku gminy. W dzisiejszym budynku policji pracowała żandarmeria. Straż pożarna miała remizę na końcu ulicy, przy której stoi szkoła z 1926 roku. Gościno było wsią w znacznej mierze samowystarczalną. Dobrą marką cieszyli się sklepikarze. Aby nie utracić klientów tutejsi handlowcy organizowali sprzedaż obwoźną. Ciekawym elementem gościńskiej wytwórczości rzemieślniczo przemysłowej były dwa warsztaty produkujące drewniaki, które w regionie cieszyły się renomą. W Gościnie na „Dorfplatz” (Plac Wiejski) odbywały się ważne uroczystości. Przy tym placu mieściły się dwie restauracje. W nich odbywały się zabawy taneczne oraz imprezy kulturalne. Na Dorfplatz przybywały wędrowne grupy teatralne oraz cyrkowe. Szczególnym powodzeniem cieszyły się pokazy tresury niedźwiedzi, z którymi artyści pozwalali zabawić się zgromadzonej publiczności. W Gościnie odbywały się zaimprowizowane manewry wojskowe. Wieś wypełniały wtedy dźwięki muzyki marszowej. Młodzi mężczyźni doskonalili swą tężyznę fizyczną i umiejętności sportowe w ramach związku strzeleckiego. Raz w roku organizowano festyn, którego kulminacją był wybór „króla strzelców”. W 1945 roku nastąpił koniec rozdziału niemieckiego w historii wsi i gminy Gościno. Proces polonizacji przebiegał sprawnie. Większość osadników przybyła z Polski centralnej i tzw. “ściany wschodniej”.
W Gościnie oprócz osadników rolnych napływali również przedstawiciele rzemiosła. W 24 zakładach rzemieślniczych zatrudnionych było 25 rzemieślników. Były to przedsiębiorstwa małe, rodzinne, ale prezentujące już zróżnicowany profil wytwórczości. Brak na terenie Gościna większych działań wojennych przyczynił się do zachowania prawie w całości budynków mieszkalnych i gospodarczych. W latach 70- tych Gmina Gościno nagrodzona została tytułem krajowego „Mistrza Gospodarności” . Kulminacyjnym wydarzeniem tamtych dni była wizyta w Gościnie najwyższych przedstawicieli państwowych Edwarda Gierka – I sekretarza KC PZPR , Przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka Jabłońskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Piotra Jaroszewicza. Od 1973 roku Gościno jest siedzibą gminy wiejskiej. Od 1 września 1982 roku funkcję Naczelnika Gminy, a od 13 czerwca 1990 roku do 1998 roku funkcję Wójta pełnił Stanisław Fijałkowski. Do najważniejszych instytucji i przedsiębiorstw w Gościnie należały m.in. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Gminna Spółdzielnia „SCh”, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Bank Spółdzielczy, Nadleśnictwo Gościno, Zespół Szkół Rolniczych,Szkoły Podstawowe w Gościnie i Robuniu, Przedszkole w Gościnie, Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, Państwowy Dom Małego Dziecka, Dom Handlowy, bar gastronomiczny, masarnia, dwie piekarnie, zakład fryzjerski, zakład fotograficzny myjnia dla pojazdów transportowych. Gościno w latach powojennych, aż do dziś zachowało charakter dużej prężnej wsi z przewagą elementów miejskich. W dniu 11 października 1998 roku na Wójta Gminy Gościno wybrany został Marian Sieradzki. W związku z nowym podziałem terytorialnym państwa od 1 stycznia 1999 roku Gościno leży w powiecie kołobrzeskim, który wchodzi w skład województwa zachodniopomorskiego. Gościno usytuowane jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 162, kilka dróg powiatowych oraz drogi i ulice gminne. Obręb Gościna zajmuje powierzchnię 1460 ha. jej układ urbanistyczny jest podłużny (wzdłuż drogi wojewódzkiej) - o układzie ulicowym (wielodrożnica).

Źródło: M. Bernaś, Z dziejów Gościna i okolicy, wyd. Urząd Gminy Gościno.

 

 Promocyjny Bon Kolekcjonerski

Promocyjny Bon Kolekcjonerski "15 Nowomiejskich Gościno" został wyemitowany w celu upamiętnienia historycznego dla Gościna wydarzenia, jakim było nadanie miejscowości Gościno praw miejskich. Władze Gościna skorzystały z tej ciekawej i oryginalnej formy promocji między innymi dlatego, że nie wiązała się ona z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów.

Organizator emisji zobowiązał się bowiem do pokrycia wszelkich kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. Gmina Gościno natomiast w zamian za zgodę na użycie wizerunku św. Franciszka - patrona Gminy oraz herbu Gminy otrzymała 50 sztuk bonów - na własne cele promocyjne - będących swoistego rodzaju upominkiem promocyjnym dla gości i partnerów naszej Gminy.

Organizatorem emisji jest Kancelaria Doradcza Krzysztofa Dubińskiego, która przeprowadziła już emisje bonów miejskich w Kcyni, Ciechanowcu, Fromborku, Białowieży, Cieszynie i Kocku, a także nowo powstałych miast Gościna, Czyżewa Nowego Brzeska i Pruchnika. Organizator emisji dysponuje również pozostałą ilością bonów, przeznaczoną przez niego do komercyjnej sprzedaży.

Pliki do pobrania:

10__Goscino_A.jpg
Format: jpg, 373.23 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.