Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
7°C

Rewitalizacja 9.3 - Myślino - informacja o projekcie

znak Funduszy Europejskich

Projekt pn. „Adaptacja przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznych - centrum kulturalno - rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0002/18-00

Zakres rzeczowy projektu obejmuje adaptację przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim w granicach działek nr 10/1 i 13/2 obręb Myślino, jednostka ewidencyjna Gościno, i nadanie jej nowych funkcji publiczno – społecznych, za pomocą realizacji takich działań, jak: I. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, co ma na celu umożliwienie pozyskania na jego realizację środków UE w ramach Działania 9.3 RPO WZ na lata 2014-2020 II. Roboty budowlane związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w gminie Gościno, miejscowości Myślino, w tym: roboty budowlane i ziemne, instalacje elektryczne wewnętrzne, przyłącza kablowe, przyłącze wod-kan., instalacje sanitarne, celem adaptacji przestrzeni publicznej i nadania jej nowych funkcji publiczno – społecznych. III. Przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego celem zapewnienia kontroli nad prawidłowym wykonaniem wszystkich zaplanowanych w projektowanym przedsięwzięciu prac. IV. Dostawa niezbędnego wyposażenia mająca na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej infrastruktury. V. Promocja projektu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej w ramach zdegradowanego popegeerowskiego obszaru gminy Gościno położonego w granicach miejscowości Myślino, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza tego obszaru, która przełoży się na wzrost atrakcyjności jego wizerunku. Celami szczegółowymi będą: • uporządkowanie i zagospodarowanie infrastruktury ww. obszaru, co przełoży się na podwyższenie jego standardu użytkowego i wpłynie na wzrost jego funkcji użyteczności publicznej, • obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji infrastruktury ww. obszaru, co wynika z planowanych do zastosowania w projekcie rozwiązań i technologii, • wzrost jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności gospodarczej ww. obszaru, która wpłynie na poprawę warunków życia zmarginalizowanych grup społecznych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, a także pobudzenie do aktywności społeczno-gospodarczej pozostałych mieszkańców gminy, poprzez wzrost dostępności infrastruktury w ramach której będą mogli oni spędzać swój czas wolny, • wzrost walorów estetycznych infrastruktury ww. obszaru, która wpłynie na polepszenie ogólnego jego postrzegania przez użytkowników, co przełoży się na przywrócenie właściwych funkcji społeczno-gospodarczych, w efekcie czego obszar ten będzie mógł odgrywać aktywną rolę w procesie aktywizacji mieszkańców Myślina oraz pozostałych części gminy ze względu na swoje dostosowanie do ich potrzeb. Równie istotne jest stworzenie odpowiednich warunków dla działalności sportowej mieszkańców, aby wykorzystać potencjał już działających organizacji sportowych (np. prężnie działającego Klubu piłkarskiego Płomień Myślino).

W wyniku projektu zatrudnieni zostaną mieszkańcy obszaru rewitalizacji, gdyż realizacja projektowanej inwestycji zakłada zatrudnienie 2 mieszkańców Myślina na 1,5 etatu. Do zatrudnienia osób tych przyczyni się nowo urządzona przestrzeń publiczna, o którą będzie należało dbać (sprzątanie, grabienie liści, odśnieżanie, pielęgnacja zieleni, konserwacja sprzętu itd.). Projekt wpłynie na poprawę jakości przestrzeni publicznej (w zakresie jej estetyki, funkcjonalności i dostępności, bezpieczeństwa), gdyż realizacja projektowanego przedsięwzięcia poprawi estetykę przestrzeni publicznej z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa (inwestycja pod względem funkcji i parametrów będzie dostosowana do cech zabudowy i zagospodarowania terenu sąsiedniego), dostępności przestrzeni publicznej (teren ogólnodostępny, bez barier architektonicznych), a także bezpieczeństwo przedmiotowej przestrzeni (najbardziej znaczące korzyści będą odczuwalne w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jakości wód opadowych odprowadzanych z analizowanego terenu - projektowane odwodnienie terenu zwiększy stopień jego zabezpieczenia przed skutkami powodzi, zalań, podtopień itp.). W realizację projektu zaangażowane będą PES, gdyż Gmina Gościno planuje powierzyć im część prac - zamiar ten dotyczy prac przygotowawczych i porządkowych terenu objętego inwestycją w wysokości nie mniejszej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu. Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury powstałej w jego ramach.

Termin realizacji od lipiec 2019r. do 31.12.2020r.

Całość inwestycji – 1 617 053,10 PLN

Dofinansowanie EFRR i BP - 1 051 084,51 PLN

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.