Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
słonecznie
18°C
Powróć do: Dla Mieszkańca

Kierunki i strategie rozwoju gminy

Kierunki i strategia rozwoju gminy

Do najważniejszych kierunków i działań Gminy Gościno zaliczyć należy przede wszystkim likwidację dysproporcji miasto - wieś poprzez likwidację zapóźnień w rozwoju infrastruktury technicznej . Inwestycjami w ramach takiego kierunku są budowa szerokopasmowych sieci informatycznych w gminie, budowa i wyposażenie infrastruktury zintegrowanego systemu transportu w postaci multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z centrum usług informatycznych oraz zakup taboru transportu miejskiego. Likwidacji dysproporcji pomiędzy miastem a okolicznymi wsiami ma służyć budowa i przebudowa ulic i dróg gminnych.

Kolejnym z kierunków rozwoju wybrany przez władze gminy jest tworzenie szans dla osiedlania się ludzi i firm, jako alternatywa dla Kołobrzegu. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez rozwój obszarów o szczególnym znaczeniu takich jak centrum miasta Gościno. Podniesienie rangi drogi wojewódzkiej numer 162 będącej osią rozwojową gminy oraz pozyskiwanie nowych inwestorów w drodze zachęt i ulg w podatkach dla przedsiębiorców. Konieczne jest także wypromowanie potencjału inwestycyjnego gminy, który jest warunkiem niezbędnym dalszego rozwoju. Zachęcenie ludzi do osiedlania się poprzez tworzenie korzystnych warunków życia i rozwoju oraz przygotowanie programów "start up" dla chcących zamieszkać w Gościnie i rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Ważnym elementem strategii rozwoju jest kształtowanie miejskiego charakteru Gościna oraz wykorzystanie pomostowego charakteru gminy w stosunku do gmin leżących w pasie nadmorskim. Takie działania mają na celu rozwój funkcji usługowej na rzecz gmin nadmorskich i kształtowanie funkcji Gościna, jako źródła zasobów i zaplecza rozwojowego.

Ze względu na rolniczy charakter gminy istotne jest utrzymanie rolnictwa i przetwórstwa rolnego jako ważnego czynnika rozwoju. Stanie się to możliwe dzięki wspieraniu przetwórstwa rolno-spożywczego i przetwórstwa owocowo-warzywnego. W dobie popytu na żywność ekologiczną niezbędne jest wspieranie ekologicznej produkcji skierowanej w szczególności na potrzeby turystów i kuracjuszy. W tym kontekście istotną rolą jest wpieranie produkcji ogrodniczej, sadowniczej oraz innych wąsko wyspecjalizowanych dziedzin rolnictwa z przechowalnictwem i punktami skupu na czele. Odpowiednia promocja i propagowanie na terenie Kołobrzegu i gmin nadmorskich produktów rodzimych z gminy wpłynie tylko i wyłącznie korzystnie na cały jej wizerunek.

Inwestowanie w ciągły rozwój infrastruktury społecznej w postaci szkolnictwa, oświaty, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo ludzi i kulturę jest także jednym z priorytetowych kierunków rozwoju. Działania takie pozwolą uniknąć pogłębianiu się dysproporcji miasto- wieś. Rozwój tej gałęzi infrastruktury zwiększy liczbę uczniów ze środowisk wiejskich kształcących się w szkołach średnich i na uczelniach wyższych.

Następną istotną gałęzią rozwoju gminy jest umiejętne i szybkie opracowywanie i realizacja projektów finansowych z programów pomocowych. Stanie się to funkcjonalne i efektywne tylko wtedy, gdy pracownicy gminy stale będą podnosić swoje kwalifikacje i doskonalili umiejętności, zapewni się im także szybki dostęp do informacji i wesprze działalność organizacji pozarządowych na terenie gminy.

Gmina Gościno powinna także ukierunkować swoje działania na aktywne uczestnictwo w programie zagospodarowania rzeki Parsęty oraz jeziora Kamienica . W tej kwestii organ wykonawczy gminy jej rozwój powinien oprzeć na zagospodarowaniu terenów wypoczynkowych wokół akwenów wodnych poprzez wybudowanie ośrodka sportów wodnych i ścieżek rowerowych wokół jeziora i wzdłuż rzeki Parsęty.

Kolejnym z kierunków rozwoju i strategii gminy powinno być zachowanie czystego środowiska i naturalnych krajobrazów oraz walorów przyrodniczych. Jest to możliwe przy wykorzystaniu posiadanych zasobów kulturowych i przyrodniczych, surowcowych, a także stworzenie działań opartych udziale dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.

Ostatnim z kierunków rozwoju promocja gminy Gościno w ramach powiatu kołobrzeskiego oraz towarzyszących jemu porozumień lokalnych. Właściwe przygotowanie i promocja terenów budowlanych oraz terenów do zagospodarowania oraz promocja wszelkich form aktywnego wypoczynku jak wędkarstwo turystyka piesza i rowerowa, a także turystyka konna i łowiectwo znakomicie wpłyną na wizerunek gminy w powiecie.

Realizacja obranej w oparciu o wyżej wskazane wytyczne strategii nie wymaga specjalnego trybu zarządzania oraz organizacji pracy gminy. Wspólne cele obranej przez rządzących i rządzonych strategii uniemożliwi i ograniczy w znacznym stopniu występowanie zagrożeń wynikających z braku realizacji założonych planów i działań. Wszystkie działania w gminie powinny być ukierunkowanie na osiąganie celów i założeń wybranej strategii rozwoju. Wdrażanie strategii wymaga zapoznania z nią ludzi mających w jej zrealizowaniu uczestniczyć. Świadoma społeczność lokalna jest kluczowym elementem strategii rozwoju.

Źródło: Raport o stanie Gminy Gościno za rok 2020

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.