Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
6°C
Powróć do: Termomodernizacja

II nabór termomodernizacja

ciag_z_efsii_poziom_kolor 

Burmistrz Gościna zaprasza od dnia 20.03.2023r. do składania zgłoszeń o przyznanie grantu w ramach naboru II/TERMOMODERNIZACJA/2023 na termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła osób fizycznych, projekt  pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Gościno poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych”  jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa XI Wparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID  Działanie 11.2 Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID 19.


W ramach dofinansowania  można otrzymać grant w wysokości:
•    25 000,00 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
•    50 000,00 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.
Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania. Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:
1.    podłączenie do sieci ciepłowniczej,
2.    ogrzewanie gazowe,
3.    inne rodzaje źródeł energii, w tym:
- ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
- ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
- ogrzewanie elektryczne,
- ogrzewanie olejowe,
- ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.
•    Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.
•    Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
•    Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
•    Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Gościno
•    Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. 
Do zgłoszenia o przyznanie grantu niezbędne będzie załączenie:
•    audytu energetycznego 
Jeśli nie posiadacie Państwo tych dokumentów Gmina Gościno zleci ich wykonania na swój koszt.

 
Poniżej znajdą Państwo zgłoszenie o przyznanie grantu wraz z innymi załącznikami niezbędnymi do ubiegania się o grant.
1.    Zasady udzielania grantu określa Regulamin.
2.    Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie.
3.    Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym zgłoszenia o przyznanie grantu (dalej Zgłoszenie) - załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.    Zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco w kolejności wpływu.
5.    Termin, od którego można składać Zgłoszenia:
•    20.03.2023 r.
6.    Termin, do którego można składać Zgłoszenie:
•    30.06.2023 r. lub do dnia przekroczenia limitu środków finansowych w ramach naboru.
7.    Limit środków w ramach naboru:
•    1 275 000,00 PLN.
8.    Grant przyznanie się na podstawie Umowy o przyznanie grantu – załącznik nr 3 do Regulaminu.
9.    Grantodawca przewiduje możliwość zaliczkowania w trakcie realizacji inwestycji do 50% wartości przyznanego grantu. Warunkiem przekazania środków zaliczki jest złożenie wniosku  o wypłatę zaliczki zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
10.    Grant przyznaje się ryczałtowo po akceptacji przez Gminę Gościno Rozliczenia umowy o przyznanie grantu – załącznik nr 2 do Regulaminu.
11.    Miejsce składania Zgłoszeń: Urząd Miejski w Gościnie pok. 13 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.
Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Gościnie pokój 13  :
•    Inspektor ds. Funduszy Europejskich  tel. 94 35 13 376 e-mail: fu-wieczorek@goscino.com.pl ,
•    Inspektor ds. Funduszy Europejskich tel. 94 3513376 , e-mail: fe-biuro@goscino.com.pl

                                                                                     Burmistrz Gościna
                                                                                    Marian Sieradzki

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin.marzec 2023.doc
Format: doc, 114.5 kB
załącznik nr 1 do regulaminu zgloszenie.docx
Format: docx, 36.44 kB
załącznik nr 2 do regulaminu _rozliczenie.docx
Format: docx, 34.03 kB
załącznik nr 3 do regulaminu _umowa.doc
Format: doc, 166.5 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.