Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
7°C

Realizacja projektu

logotyp

Burmistrz Gościna informuję, że trwa realizacja  projektu pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnie”, który dofinansowany jest w ramach działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego Gminy Gościno. W ramach realizacji projektu powstanie centrum ratownictwa w Gościnie – remiza strażacka wraz z pomieszczeniami dostosowanymi do prowadzenia działań szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gminne Centrum Kryzysowe w Gościnie – budynek zarządzania kryzysowego, budynek Posterunku Policji dostosowany do prowadzenia działań szkoleniowych dla Policji.
Całość: 5 237 465,00 PLN
Dofinansowanie:   3 928 099,00 PLN
Termin wykonania inwestycji: od dnia podpisania umowy do 30 września 2021 roku.

logotyp

Burmistrz Gościna informuje, że trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnie”, który dofinansowany jest w ramach działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego na lata 2014-2020. W ramach którego powstaną: Centrum Ratownictwa w Gościnie - budowa  remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami dostosowanymi do prowadzenia działań szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Gminnego Centrum Kryzysowego w Gościnie - budynek zarządzania kryzysowego, budynek Posterunku Policji dostosowany do prowadzenia działań szkoleniowych dla Policji.

logotyp

Burmistrz Gościna informuję, że trwa realizacja  projektu pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0058/19
Głównym celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego Gminy Gościno. W ramach realizacji projektu powstanie centrum ratownictwa w Gościnie – remiza strażacka wraz z pomieszczeniami dostosowanymi do prowadzenia działań szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Gminne Centrum Kryzysowe w Gościnie – budynek zarządzania kryzysowego, budynek Posterunku Policji dostosowany do prowadzenia działań szkoleniowych dla Policji.
Niniejszy projekt dotyczy realizacji 2 zadań inwestycyjnych: 1. Budowa Gminnego Centrum Kryzysowego w Gościnie - projektowany budynek to obiekt w zabudowie bliźniaczej (Posterunek Policji oraz Zarządzanie Kryzysowe – obydwie części zaprojektowane zostały jako lustrzane odbicie), wykonany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, z wykluczeniem wszelkich barier. Bryła zwarta, oparta na prostym i czytelnym układzie komunikacyjnym na planie litery „U”. Doświetlenie projektowanych pomieszczeń oraz korytarzy zapewniają wysokie okna oraz wewnętrzne przeszklenia. Budynek składa się z dwóch bliźniaczych części funkcjonujących samodzielnie i niezależnie z osobnymi wejściami głównymi oraz wyjściami ewakuacyjnymi. Wszelkie instalacje oraz urządzenia techniczne prowadzone są oddzielnie. Część łącząca obydwa budynki to Hala Garażowa. Każda część budynku – zarówno Posterunek Policji jak i Zarządzanie Kryzysowe zostały podzielone na dwie strefy: - I strefa administracyjno -socjalna. - II strefa garażowa. Założenia projektowe przewidują wyraźne wydzielenie dwóch w/w stref. Wysokości pomieszczeń: - pomieszczenia higieniczno-sanitarne – 2,6m - hol – 3,0m - komunikacja – 3,05m - pomieszczenia garażowe – 4,01m Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i c.w.u. (źródłem ciepła dla projektowanej instalacji będzie kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, zasilany gazem z sieci gazowej), wentylację grawitacyjną. Pomieszczenia do stałej pracy posiadają okna. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE – STAN SUROWY BUDYNKU a) Roboty ziemne przygotowawcze. • Budynek posadowiony zostanie na fundamentach. Pod fundamentami planuje się wykonać warstwę chudego betonu B10 o grubości minimum 10cm. Ostatnią warstwę gruntu o grubości 15 - 20cm usunąć bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywanie chudego betonu. Warstwę chudego betonu planuje się wykonać na całej powierzchni dna powstałego wykopu, tak by zabezpieczyć podłoże przed zmianami wilgotności i naruszeniem powstałej wskutek robótziemnych struktury terenu. b) Ściany fundamentowe. • Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych typu M, gr. 24cm na zaprawie cementowej 5MPa (do zaprawy należy dodać środek uszczelniający wodochronny) na wysokość 0,50m powyżej poziomu terenu, izolowane poprzez malowanie 2x dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową oraz płytami z polistyrenu ekstrudowanego λ≤0,032 W/mK o gr.=18cm (w osi 2 oraz 3 gr.=10 / 38Wydruk kontrolny, suma kontrolna: a23377bca2 10cm) i folią kubełkową,powyżej gruntu otynkowane tynkiem cokołowym mozaikowym wg rysunku elewacji-kolorystyki. c) Ściany. • Zewnętrzne Projektowane ściany z bloczków silikatowych o gr. 24cm klasy 20Mpa ocieplone styropianem λ≤0,04 W/mK o gr. 12cm i 20cm. Ściany zewnętrzne wzmocnione, zakończone wieńcem. • Wewnętrzne Nośne murowane z bloczków silikatowych klasy 20 Mpa, gr.24 cm, wykończone tynkiem gipsowym. Ściany działowe z bloczków silikatowych o gr. 12cm. Do malowania pomieszczeń wewnętrznych zakłada się użycie farb akrylowych o następujących parametrach: • wodorozcieńczalna, o słabym, neutralnym zapachu, • odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (≥5um i <20um) • zdolność krycia – klasa 1 • stopień połysku – głęboki mat (<5) • największy rozmiar ziarna (granulacja) – drobna (<100um) Stropodach będzie niewentylowany, dach płaski o nachyleniu 2%. Stropodach nad częścią socjalną został zaprojektowany jako strop TERIVA. Na paroizolacji planuje się ułożyć warstwę wełny mineralnej o gr. 25cm i wykończyć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Spadek dachu planuje się wykonać warstwą spadkową ocieplenia. Sufity planuje się zagruntować oraz pomalować farbą akrylową w kolorze białym, w pomieszczeniach mokrych zastosować farbę do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności. Do malowania pomieszczeń wewnętrznych zakłada się użycie farb akrylowych o następujących parametrach: • wodorozcieńczalna, o słabym, neutralnym zapachu, • odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (≥5um i <20um) • zdolność krycia – klasa 1 • stopień połysku – głęboki mat (<5) • największy rozmiar ziarna (granulacja) – drobna (<100um) Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu w zieleń i małą architekturę. 2. Budowa Centrum Ratownictwa w Gościnie. Celem inwestycji jest budowa remizy strażackiej OSP z infrastrukturą towarzyszącą, masztuantenowego o wysokości 14m oraz podziemnego zbiornika na gaz płynny o poj. 4850l. Projektowana inwestycja prowadzona będzie na działkach niezabudowanych nr 1010 i 1011. Obiekt zaprojektowano jako wolnostojący, parterowy i niepodpiwniczony. Budynek w rzucie oparty jest na planie litery „L”. Dach płaski. Obiekt został zaprojektowany w technologii tradycyjnej. W skład planowanej remizy wchodzić będzie hala garażowa (wys. 5,41m) na rzucie prostokąta, przykryta dachem płaskim o spadku 2%, usytuowana równolegle do granicy południowo zachodniej, wyjazd z garażu na ulicę Torową. Bezpośrednio do hali (do jej krótszego boku) przylegać będzie pozostała część obiektu składająca się z części socjalno-biurowej oraz sali konferencyjnej z zapleczem i węzłem sanitarnym o takiej samej wysokości dachu (4,13 m). Część socjalno-biurowa oddzielona jest od części konferencyjnej okazałym holem. Zaprojektowany obiekt posiada prostą nowoczesną formę, z której wyraźnie wynika jego przeznaczenie. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku w postaci utwardzonych placów, parkingu dla samochodów osobowych, chodników oraz trawników. Cały obiekt, zarówno pod względem jego wielkości jak i liczby projektowanych pomieszczeń dostosowany jest do potrzeb mieszkańców. Część budynku z salą spotkań / konferencyjną z zapleczem, węzłem sanitarnym i dwoma pokojami gościnnymi realizować będzie funkcję społeczno-kulturalną - w tej części przebywać będzie mogło jednocześnie ok.70 osób. Część obiektu przeznaczona dla pracowników OSP służyć będzie celom logistycznym i operacyjnym - w tej części czasowo przebywać będzie 15 osób. Czas przebywania będzie ograniczony od przyjazdu do wezwania na akcję, powrotu, konserwacji, naprawy i przygotowania sprzętu do kolejnej akcji. Na stałe przebywać w budynku będą maksymalnie dwie osoby pełniące dyżur. Cały obiekt nie ma progów i znajduje się na jednym poziomie – jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek ma zaprojektowaną instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. i c.w.u.(źródłem ciepła dla projektowanej instalacji będzie kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, zasilany gazem), ,wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną. Sala konferencyjna dodatkowo wyposażona zostanie w klimatyzację. Pomieszczenia do stałej pracy posiadają okna. Wysokości pomieszczeń: - pomieszczenia higieniczno-sanitarne – 2,6 m - sala konferencyjna i hall – 3,0 m (miejscowo – 3,3 m) - komunikacja – 3,0 m - hala garażowa i pom. magazynowe ratowników – 4,93 m - pozostałe pomieszczenia – 3,5 m. W przedmiotowym obiekcie nie występują pomieszczenia pracy, w których mogłyby wystąpić czynniki szkodliwe dla zdrowia. W pomieszczeniach do pracy zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednia temperatura, wymiana powietrza i zabezpieczenie przed wilgocią oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. Projekt uwzględnia wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe gabaryty budynku: - długośćcałości: 39,04 m, - szerokość całości: 34,74 m, - wysokość maksymalna: 6,00 m (liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu attyki). ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE – STAN SUROWY BUDYNKU Roboty ziemne przygotowawcze. - Rzędne posadowienia poszczególnych fundamentów podano na rzucie fundamentów. Bezpośrednio pod fundamentami planuje się wykonać warstwę chudego betonu B10 o grubości minimum 10cm. W trakcie wykonywania robót ziemnych niedopuszczalne jest okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub też gruntowymi. Ostatnią warstwę gruntu o grubości 15 - 20cm usunąć bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywanie chudego betonu. Warstwę chudego betonu wykonać na całej powierzchni dna powstałego wykopu, tak by zabezpieczyć podłoże przed zmianami wilgotności i naruszeniem powstałej wskutek robót ziemnych struktury terenu. Ściany fundamentowe. - Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków żwirobetonowych typu M, gr. 24cm na zaprawie cementowej 5MPa (do zaprawy należy dodać środek uszczelniający wodochronny) na wysokość 0,50m powyżej poziomu terenu, izolowane poprzez malowanie 2x dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową oraz płytami z polistyrenu ekstrudowanego elewacji-kolorystyki. Ściany. - Zewnętrzne Projektuje się ściany z bloczków silikatowych o gr. 24cm klasy 20Mpa ocieplone styropianem λ≤0,04 W/mKo gr. 16cm, 21 cm lub 5 cm. Ściany zewnętrzne wzmocnione, zakończone wieńcem zgodnie z projektem konstrukcji. - Wewnętrzne Nośne murowane z bloczków silikatowych klasy 20 Mpa, gr.24 cm , wykończone tynkiem gipsowym. Ściany działowe z bloczków silikatowycho gr. 8 i 12cm. W przypadku wykonania lub oklejenia ścian płytami GK w pomieszczeniach mokrych należy zastosować płytę wodoodporną GKBI. Powierzchnie wewnętrzne wykończyć tynkiem gipsowym, a następnie pomalować farbą akrylową w kolorze białym. Wsanitariatach oraz umywalniach ścianki systemowe : płyty z laminatu w konstrukcji z ram ze stali nierdzewnej lub aluminium. Do malowania pomieszczeń wewnętrznych zakłada się użycie farb akrylowych o następujących parametrach: - wodorozcieńczalna, o słabym, neutralnym zapachu, - odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (≥5um i <20um) - zdolność krycia – klasa 1 - stopień połysku – głęboki mat (<5) - największy rozmiar ziarna (granulacja) – drobna (<100um). Opisane rozwiązania techniczne są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców obszarów zdegradowanych i przyczynią się do budowy i zagospodarowania obiektu na potrzeby poprawy bezpieczeństwa publicznego. Projektowane rozwiązania mają na celu w pełni zaspokoić potrzeby wnioskodawcy i mieszkańców na infrastrukturę zarówno w zakresie budynku i pomieszczeń przystosowanych do prowadzenia działalności kulturalnej jak i wyposażenia umożliwiającego zapewnienie pełni świadczonych usług.
Projekt jest tym bardziej pożądany, że będzie realizowany na obszarach wiejskich i popegeerowskich i przyczyni się do pobudzenia lokalnej społeczności.
W ramach realizacji projektu planuje się utworzenie 1 stanowiska pracy w wymiarze 1/1 etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a także zostaną zaangażowani mieszkańcy obszaru rewitalizacji w realizację projektu w fazie inwestycyjnej tj. 10 osób.
Całość: 5 237 465,00 PLN
Dofinansowanie:   3 928 099,00 PLN
Termin wykonania inwestycji: od dnia podpisania umowy do 30 września 2021 roku.DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.