Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 18 kwietnia 2024
Imieniny: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław
pochmurno
7°C

Centrum Ratownictwa oraz Centrum Kryzysowe w Gościnie

logo

zdjęcie centrum ratownictwa

zdjęcie centrum kryzysowe

Projekt pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnie”, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0058/19-00.

W ramach realizacji projektu powstaną:

1. Centrum Ratownictwa w Gościnie – zostanie wybudowany budynek  remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami dostosowanymi także do prowadzenia działań szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedmiotem inwestycji jest budowa GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA W GOŚCINIE (budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) wraz z towarzyszącą infrastrukturą, masztem antenowym o wys.14m. Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w Gościnie, przy ul. Jagodowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 1010 i 1011, Obręb - miasto Gościno.

2.  Gminne Centrum Kryzysowego w Gościnie – zostanie wybudowany budynek zarządzania kryzysowego, budynek Posterunku Policji dostosowany także do prowadzenia działań szkoleniowych dla Policji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jagodowej w Gościnie na dz. nr ew. 1012, obręb Miasto Gościno.      

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego Gminy Gościno.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych:

1. Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców względem występujących niekorzystnych zjawisk pogodowych;

2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców względem występujących niekorzystnych zjawisk społecznych;

3. Zabezpieczenie przed utratą majątku i zagrożeniem dotknięcia przestępczością, co wpłynie na rozwój przedsiębiorczości a w następstwie na zmniejszenie poziomu bezrobocia i ubóstwa;

4. Zapewnienie dostępności infrastruktury do stworzenia Centrum Kryzysowego i Centrum Ratownictwa;

5. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę poziomem bezpieczeństwa środowiskowego i publicznego;

6. Wzrost zadowolenia społecznego uwarunkowane poczuciem bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Projekt poprzez działania na obszarze popegeerowskim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa tych obszarów i tym samym aktywizację osób wykluczonych społecznie osiągając cel nr 1. Realizacja zadań na działkach, które dotychczas nie miały funkcji publicznych i nadanie im nowych funkcji – w zakresie poprawy bezpieczeństwa – wpłynie na odnowę obszaru kryzysowego i nadanie im nowych funkcji osiągając tym samym cel nr 3.

W wyniku projektu zatrudniony zostanie mieszkaniec obszaru rewitalizacji, gdyż realizacja projektowanej inwestycji zakłada zatrudnienie 1 mieszkańca Miasta Gościno  na 1 etat oraz zaangażowani zostaną mieszkańcy obszaru rewitalizacji w realizację projektu (faza inwestycyjna) – 10 osób, umowy wolontariatu.

Całość: 5 237 465,33 PLN

Dofinansowanie:   3 928 099,00 PLN

Termin wykonania inwestycji: od dnia podpisania umowy do 30 września 2021 roku.

logotyp

Burmistrz Gościna informuję, że projekt pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno - społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnie” dofinansowany jest w ramach działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego na lata 2014-2020 Projekt jest  w trakcie wyłonienia wykonawców i podpisania umów na wykonanie robót budowlanych.

 W ramach realizacji projektu powstaną:

1. Budowa Centrum Ratownictwa w Gościnie - budowa  remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami dostosowanymi do prowadzenia działań szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedmiotem inwestycji jest budowa GMINNEGO CENTRUM RATOWNICTWA W GOŚCINIE (budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) wraz z towarzyszącą infrastrukturą, masztem antenowym o wys.14m. Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w Gościnie, przy ul. Jagodowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 1010 i 1011, Obręb - miasto Gościno.

2. Budowa Gminnego Centrum Kryzysowego w Gościnie - budynek zarządzania kryzysowego, budynek Posterunku Policji dostosowany do prowadzenia działań szkoleniowych dla Policji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jagodowej w Gościnie na dz. nr ew. 1012, obręb Miasto Gościno.

Niniejszy projekt stanowi element spójnej koncepcji zmierzającej do rewitalizacji zdegradowanych obszarów wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017 – 2023 (przyjętym uchwałą nr XLIX/286/2017 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 grudnia 2017 roku i dostępnym pod linkiem: http://bip.goscino.com.pl/index.php?id=208530), będąc przedsięwzięciem literalnie wskazanym w dokumencie tym w ramach zadania pod nazwami:

2.1. Budowa Centrum Ratownictwa w Gościnie - budowa  remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami dostosowanymi do prowadzenia działań szkoleniowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych;

2.2. Budowa Gminnego Centrum Kryzysowego w Gościnie - budynek zarządzania kryzysowego, budynek Posterunku Policji dostosowany do prowadzenia działań szkoleniowych dla Policji.

Oba zadania wpisują się w cele LPRu:

Cel szczegółowy 1. Odnowa obszaru popegeerowskiego poprzez aktywizację osób wykluczonych społecznie.

Cel szczegółowy 3. Odnowa obszaru kryzysowego poprzez przywrócenie oraz nadanie nowych funkcji społecznych.

Projekt poprzez działania na obszarze popegeerowskim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa tych obszarów i tym samym aktywizację osób wykluczonych społecznie osiągając cel nr 1. Realizacja zadań na działkach, które dotychczas nie miały funkcji publicznych i nadanie im nowych funkcji – w zakresie poprawy bezpieczeństwa – wpłynie na odnowę obszaru kryzysowego i nadanie im nowych funkcji osiągając tym samym cel nr 3.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.