Jesteś tutaj:

Dotacje dla MSP i NGO 2014 - 2020

W związku z nowym podejściem do finansowania projektów w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystąpił do opracowania Kontraktu Samorządowego, który integrował będzie wszystkie projekty planowane do realizacji przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej. Obszarem objętym Kontraktem Samorządowym, realizowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty są: Miasto i Gmina Kołobrzeg, Miasto i Gmina Białogard, Miasto i Gmina Karlino, Miasto i Gmina  Bobolice, Miasto i Gmina  Połczyn-Zdrój, Miasto i Gmina  Gościno, Miasto i Gmina Tychowo, Miasto i Gmina Świdwin,  Gmina Dygowo, Gmina Biesiekierz, Gmina  Rąbino, Gmina Rymań, Gmina Siemyśl, Gmina Sławoborze, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Brzeżno (ks.gis.parseta.pl).


Ważnymi partnerami w procesie tworzenia Kontraktu Samorządowego na wyznaczonym obszarze realizacji Kontraktu Samorządowego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty są organizacje i przedsiębiorcy. Zgodnie z założeniami do Kontraktu Samorządowego, projekty przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wskazane jako komplementarne do projektów jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na obszarze kontraktu Samorządowego Związku MiG Dorzecza Parsęty, będą dodatkowo premiowane w procedurze konkursowej wyboru projektów do finansowania.
Pod adresem ankiety.parseta.pl udostępnione zostały ankiety, służące do przekazania Państwa potrzeb i proponowanych do realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 na obszarze Kontraktu Samorządowego tworzonego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
Wspólne propozycje projektów przyczynią się do stworzenia optymalnego programu rozwoju naszego regionu na najbliższe lata, czego konsekwencją będzie podnoszenie warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców tego obszaru.
Więcej informacji na temat Kontraktu Samorządowego na stronie ks.parseta.org.pl i pod nr tel. +48 94 311 35 49 oraz w siedzibie biura Związku, przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie