Urząd Miejski w Gościnie
Powróć do: Dla Mieszkańca

e-Urząd, ePUAP

cyfrowyurzad 

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia kontaktu z Urzędem Miejskim w Gościnie oddajemy Państwu do dyspozycji Platformę Cyfrowego Urzędu pod adresem https://cu.goscino.com.pl/ czyli katalog 34 usług świadczonych przez urząd, możliwych do załatwienia za pośrednictwem Internetu. Katalog zawiera formularze w wersji edytowalnej (do ściągnięcia) lub odniesienie dla danej usługi w ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego. W celu założenia profilu zaufanego, należy wejść na stronę Profil Zaufany, założyć konto, a następnie w terminie 14 dni od daty jego złożenia wraz z dowodem osobistym lub paszportem przyjść do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego Profil Zaufany. Szczegółowa procedura potwierdzania Profilu Zaufanego.

Ponadto Urząd Miejski w Gościnie jest posiadaczem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.  Adres naszej skrzynki to: /gminagoscino/skrytka

Najważniejsze korzyści z wdrożenia Cyfrowego Urzędu:

Sprawy urzędowe możliwe do załatwienia w dogodnym czasie, 24 h na dobę/7 dni w tygodniu.
Nie ma potrzeby odwiedzania urzędu czy dzwonienia do jego pracowników, aby uzyskać informacje – większość danych można sprawdzić samodzielnie za pomocą Internetu.
Ograniczone drukowanie dokumentów. Podpis Profilem Zaufanym na dokumencie elektronicznym zastępuje odręczny podpis na dokumencie papierowym. Wdrożenie systemu oszczędza pieniądze i jednocześnie pozwala zadbać o ochronę naszego środowiska.
Wysyłanie pism, na przykład deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, poprzez Cyfrowy Urząd dokonywane jest w pełni za pomocą Internetu.
System gwarantuje pełne bezpieczeństwo i poufność. Dzięki wykorzystaniu Profilu Zaufanego dostęp do konta jest chroniony przed dostępem osób nieuprawnionych.
Ekonomizacja czasu.

Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków.  

 

 

logo ePUAP

Już od dzisiaj niektóre sprawy z Urzędem  można załatwiać przez internet, bez wychodzenia z domu. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi możliwościami, które udostępnia platforma ePUAP.

System ePUAP umożliwia wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatelami z uwzględnieniem wymagań otwartości, bezpieczeństwa, neutralności technologicznej oraz wymagań procedur urzędowych. Korzystanie z platformy to przede wszystkim nie powielanie działań poszczególnych resortów.

Aby przesłać do urzędu administracji publicznej pismo drogą elektroniczną podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym w pierwszej kolejności należy założyć konto na www.epuap.gov.pl.

Adres naszej skrzynki na platformie Epuap: /gminagoscino/skrytka

W następnej kolejności należy:
    Zalogować się do systemu ePUAP - pod adresem http://epuap.gov.pl.
    Po zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do strony ePUAP - Katalog Usług.
    W Katalogu Usług w oparciu o kryterium podziału terytorialnego należy wybrać z listy usługodawcę: Urząd Miejski w Gościnie.
    Pod nazwą instytucji usługodawcy znajduje się lista dostępnych usług.
    W zakładce: sposoby załatwiania spraw na BIP - przy danej sprawie znajdują się odnośniki do wniosków elektronicznych na platformie ePUAP.
    Wybrać opcję: Formularz i link, a następnie opcję: Przejdź do formularza.
    Wybrany formularz należy wypełnić.
    Po zakończeniu pracy z formularzem należy wybrać opcję: Zapisz
    Jeśli dany wniosek wymaga uwierzytelnienia przez podpis elektroniczny - należy dodatkowo użyć opcji Podpis.
    Aby przesłać wniosek do Urzędu Miejskiego w Gościnie należy wybrać opcję Wyślij

Po wysłaniu wniosku, system ePUAP generuje automatycznie dla osoby wysyłającej elektroniczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wniosku.

Instrukcje użytkownika znajdują się w dziale Pomoc na stronie www.epuap.gov.pl.
INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA NA ePUAP
INSTRUKCJA TWORZENIA PROFILU ZAUFANEGO NA ePUAP