Jesteś tutaj:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu

                                                                                                         Kołobrzeg dnia 14.09.2021r.

NHK.9011.4.91.2021                                                                     

                                                                

   Miejskie Wodociągi

i Kanalizacja Sp. z o. o.

     ul. Artyleryjska 3

                                                                                          78-100 Kołobrzeg

            Na podstawie art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), art. 12 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

Czytaj więcej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie