Jesteś tutaj:

Spotkanie informacyjne ZIT KKBOF

Komitet Sterujący ZIT KKBOF, przypomina o planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 7 września br. na Hali Widowisko - Sportowej w Koszalinie przy ul. Śniadeckich 4.

Spotkanie ma być poświęcone trwającym lub nadchodzącym konkursom w ramach RPO WZ 2014 – 2020 (w tym również w ramach Strategii ZIT KKBOF), dedykowanych przedsiębiorcom .

Szczegóły dotyczące niniejszego spotkania można uzyskać u Pani Nataszy Wolskiej pod nr tel.: 91 44 19 195.

Ponadto informuję, że elektroniczna wersja dokumentu, będzie udostępniona na stronie ZIT KKBOF, pod adresem: www.koszalin.pl/zit, w zakładce "Dokumenty".

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie