Jesteś tutaj:

Rozwijamy kompetencje ...

Zajęcia z fizyki i przyrody metoda eksperymentu  uczniowie dzilili się wiedzą z magnetyzmu. Demonstrowali doświadczenia pod kierunkiem uczniów klasy 8 Praktyczne doświadczenia z wykorzystaniem sprzętu multimodalnego.

Czytaj więcej: Rozwijamy kompetencje ...

Burmistrz Gościna informuje, że realizowany jest projekt pn

"Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów z gminy Gościno" Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: VIII Edukacja; Działanie: RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Czytaj więcej: Burmistrz Gościna informuje, że realizowany jest projekt pn

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie