Jesteś tutaj:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" informuje

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność", objętego PROW na lata 2014-2020. Termin składania wniosków: od 25 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r. Zakres tematyczny operacji:


1. Zakładanie działalności gospodarczej.
2. Rozwój przedsiębiorstw.
3. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Szerszych informacji o naborach można się dowiedzieć na naszej stronie internetowej www.silawgrupie.org.pl w zakładce nabory podzakładka informacja o naborach. Link http://www.silawgrupie.org.pl/informacja-o-naborach.

Video

Linki

                 
 
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie