Jesteś tutaj:

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Stowarzyszenie „IMEJDA” wraz z Gminą Gościno pozyskało dotację w wysokości 137 000,00 zł na realizację zadania w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
    Projekt „Aktywni w Gościnie” zakłada realizowanie form integracji wewnątrzpokoleniowej, międzypokoleniowej w środowisku osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących obszar gminy Gościno.
    Planujemy realizację zajęć edukacyjnych z zakresu m.in. nauki języka obcego, sieci internet połączonych z warsztatami fotograficznymi, sportu w tym nordic walking, teatralnymi (+wyjazd do teatru), turystyki (wyjazd 2 dniowy), oraz różnego rodzaju warsztatów np. filcowanie. Nowością na naszym terenie będzie cykl wykładów z dietetykiem. W projekcie zaplanowaliśmy również  dyżury prawnika, który  będzie miał za zadanie przekazanie uczestnikom projektu podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, konsumenckiego, administracyjnego i karnego. Poruszane będą m.in. zagadnienia dotyczące spadku, darowizn, testamentów, jak odwołać się od decyzji wydanych np. w sprawie emerytur i rent, umów zawieranych telefonicznie itp.
    Poprzez realizacje naszego projektu będziemy dążyć do tego, aby seniorzy mieli zwiększony dostęp do sektora usług społecznych. Projektem chcemy objąć grupę 100 osób w wieku 60 + oraz 20 osób z ograniczoną samodzielnością.

Udział w projekcie i wszystkich zaplanowanych działaniach jest darmowy i uczestnicy nie poniosą żadnych kosztów związanych z udziałem.
 
Wszystkie osoby chętne, spełniające kryterium wiekowe serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne w dniu 11 kwietnia 2019 r, na którym będzie można zgłosić swój udział w projekcie.  Spotkania rekrutacyjne odbędą się dla następujących miejscowości :

Ząbrowo – Świetlica Wiejska – 11.04.2019 r. godz. 10:00
Ołużna – Świetlica Wiejska– 11.04.2019 r. godz. 11:00
Pławęcino – Świetlica Wiejska – 11.04.2019 r. godz. 12:00
Gościno - Dom Kultury– 11.04.2019 r. godz. 13:00
Mołtowo – Świetlica Wiejska - 11.04.2019 r. godz. 14:00
Pobłocie Małe - Świetlica Wiejska - 11.04.2019 r. godz. 14:30
Myślino - Świetlica Wiejska - 11.04.2019 r. godz. 15:00
Karkowo - Świetlica Wiejska - 11.04.2019 r. godz. 15:30
Dargocice - Świetlica Wiejska - 11.04.2019 r. godz. 16:00
Wartkowo - Świetlica Wiejska - 11.04.2019 r. godz. 17:30
Robuń - Świetlica Wiejska - 11.04.2019 r. godz. 18:00
Ramlewo - Świetlica Wiejska - 11.04.2019 r. godz. 19:00


Uzyskana kwota dotacji : 137 000,00 zł

 

 

 

Video

Linki

            
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie